Algemene voorwaarden Lessen

1 OVEREENKOMST

1.1 De overeenkomst vindt plaats tussen Lots of Energy en de deelnemer (cq klant).
1.2 De overeenkomst komt tot stand na inschrijven voor de pilates- en/of yogales.

2 EIGEN RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
2.1 Deelname aan de pilates- of yogales is op eigen risico van de deelnemer.
2.2 Lots of Energy is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies en/of diefstal van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor,
tijdens of na de pilates- of yogales.


3 BETALING EN INSCHRIJVING
3.1 De deelnemer dient het verschuldigde lesgeld te voldoen voor aanvang van de pilates- of yogales of direct na de les. De betaling vindt per pin of met gepast contant geld plaats.
3.2 Inschrijving voor de volgende pilates- of yogales vindt aan het einde van de les, per mail of via het online aanmeldformulier plaats.


4 ANNULERING
Door deelnemer:
4.1 Annulering van de les door de deelnemer vindt uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les per onderstaand mailadres plaats.
4.2 Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de les, wordt het tarief van de proefles of losse les in rekening gebracht.
Door Lots of Energy:
4.3 Bij ziekte/afwezigheid van de instructeur zal de les worden geannuleerd, tenzij er een plaatsvervanger is. De deelnemer zal zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht.


5 WIJZIGINGEN
5.1 Lots of Energy behoudt het recht om op elk moment de algemene voorwaarden te wijzigen.
5.2 Lots of Energy heeft het recht om op elk moment prijswijzigingen door te voeren. Deze gelden alleen voor losse lessen die na de prijswijziging door de deelnemer wordt gekocht.


CONTACT
Vragen, inschrijving of annulering? Stuur een mailtje naar: info@lotsofenergy.nl